ANTRASIS VIEŠINIMO RENGINYS

Įgyvendinant projektą „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“  Nr. LT03-2-SAM-K01-002 (toliau – Projektas) 2022 m. rugsėjo 29 d. Kėdainių l/d ,,Žilvitis“ vyko antrasis viešinimo renginys. Renginyje dalyvavo 32 dalyviai – Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų vadovai, pedagogai ir specialistai.

Renginio metu projekto vadovė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė pristatė projekto eigą, pasiektus rezultatus, būsimus darbus ir veiklas.

Lektorė, renginio moderatorė Gintarė Razulevičiūtė ( edukologijos magistrė, švietimo politikos ir administravimo magistrė) renginio dalyvius supažindino su universaliaisiais ugdymo metodais bei SMART, GROW, WORLD CAFE metodais taikomais dirbant su įvairaus amžiaus mokiniais. Vyko įvairių situacijų ir atvejų aptarimai, diskusija, lektorė atsakė į pateiktus klausimus.

Pertraukėlės metu ir po renginio dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti projekto lėšomis renovuotą ir atnaujintą Kėdainių lopšelio/darželio ,,Žilvitis“ sveikatos kabinetą. 

Projektas „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ priemonę „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“.

Projekto įgyvendinimui bus panaudotos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos. Bendras projekto biudžetas – 295 258,72 Eur. Kėdainių rajono savivaldybės dalis projekte 17 proc. nuo projekto bendro biudžeto ( viso 52 tūkst. Eurų).

Kėdainių rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos biuro 14 visuomenės sveikatos specialistų teikia valstybės deleguotas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 29 Kėdainių rajono mokyklose ar jų skyriuose.

Projekto vadovė

Kėdainių rajono savivaldybės VSB

direktorė Danguolė Avižiuvienė

ANTRASIS VIEŠINIMO RENGINYS
Į viršų