Projekto vykdymo eiga

Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. kovo 18 d. – 2023 m. kovo 18 d.

Kadangi projektas bus įgyvendinamas Kėdainių savivaldybės ir Anykščių savivaldybės teritorijoje, projekto poveikis ir socialinių bei ekonominių skirtumų mažinimas Lietuvoje vyks dviejų rajonų mastu.

 

Projekto metu Kėdainių ir Anykščių savivaldybėje bus atnaujinti 39 sveikatos kabinetai, bus įsigytos metodinės priemonės jaunimo sveikatos gerinimui, kurios prisidės prie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės pagerinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Taip pat planuojama įsigyti pakankamai priemonių, skirtų psichinei sveikatai stiprinti.

Projekto veiklos:

 • Projekto viešinimas (siekiant užtikrinti projekto skaidrumą bei tinkamą įgyvendinimą, numatoma nuolat informuoti visuomenę apie projekto įgyvendinimo eigą, priemones, pasiekimus, galimybes pasinaudoti projekto rezultatais. Pradžioje projekto vykdytojo ir partnerių patalpose bus pakabinti informaciniai plakatai su pagrindine informacija apie pradedamą įgyvendinti projektą (A4 formatu). Bus surengti 6 informaciniai šviečiamieji renginiai (po 3 kiekvienoje savivaldybėje), renginių metu dalinama reklaminė prevencinė atributika. Bus sukurta projekto internetinė svetainė.)
 • Projekto administravimas (planuojama įdarbinti du darbuotojus: projekto vadovą ir projekto partnerio koordinatorių. Taip pat planuojama įsigyti šias paslaugas:
  1. Projekto vykdymo ir priežiūros įgyvendinimo;
  2. Viešųjų pirkimų ir teisinių konsultacijų teikimo;
  3. Viešųjų pirkimų ir teisinių konsultacijų teikimo paslaugos (partneriui).
  Projekto pareiškėjas ir partneris planuoja atskirai įsigyti viešųjų pirkimų ir teisinių konsultacijų teikimo paslaugas.)
 • Sveikatos kabinetų atnaujinimas (bus atliekamas sveikatos kabinetų remontas 16-oje mokyklų ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. Kėdainių rajono savivaldybėje planuojama suremontuoti 10-imt sveikatos kabinetų, Anykščių rajono savivaldybėje – 6-is sveikatos kabinetus.)
 • Mokyklų sveikatos kabinetų aprūpinimas informacinių komunikacijų technologijų ir kitomis priemonėmis (39 sveikatos kabinetai bus aprūpinti kompiuterine ir organizacine technika, baldais ir priemonėmis psichikos sveikatai stiprinti. Iš jų 29 sveikatos kabinetai Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir 10 sveikatos kabinetų Anykščių rajono savivaldybėje.)
 • Bendrosios sveikatos gerinimo metodinių priemonių įsigyjimas (įsigyta 16 komplektų sveikatos gerinimo, prevencijos ir metodinių priemonių 39 ugdymo įstaigų sveikatos kabinetams Kėdainių ir Anykščių savivaldybėse:
  1. Sveikatos rizikos veiksnių įvertinimo priemonės, 2 komplektai, 148 vnt.
  2. Aplinkos įvertinimo priemonės, 2 komplektai, 31 vnt.
  3. Pirmos pagalbos mokymo priemonės, 2 komplektai, 40 vnt.
  4. Fizinio aktyvumo skatinimo priemonės, 2 komplektai, 23 vnt.
  5. Sveikos mitybos skatinimo priemonės, 2 komplektai, 43 vnt.
  6. Žalingų įpročių prevencijos priemonės, 2 komplektai, 42 vnt.
  7. Lytiškumo ugdymo priemonės, 2 komplektai, 38 vnt.
  8. Higieninių įgūdžių ugdymo priemonės, 2 komplektai, 100 vnt.)
 • Psichikos sveikatos gerinimo metodinių priemonių įsigyjimas (įsigyta 8 psichinės sveikatos gerinimo ir prevencijos priemonių komplektai 39 ugdymo įstaigų sveikatos kabinetams Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybėse:
  1. Psichikos sveikatos įranga, 2 komplektai, 71 vnt.
  2. Literatūra psichikos sveikatos tema, 2 komplektai, 337 vnt.
  3. Žaidimai psichikos sveikatai gerinti, 2 komplektai, 237 vnt.
  4. Edukacinės priemonės psichikos sveikatai gerinti, 2 kompektai, 271 vnt.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 218 491,45 eurų, iš kurių iki 185 717,73 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 32 773,72 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

 

Galimi šio projekto pareiškėjai yra juridiniai asmenys.

Į viršų