Sveikatos kabinetai aprūpinti priemonėmis

Įgyvendinant projektą „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“  Nr. LT03-2-SAM-K01-002 (toliau – Projektas) įsigytos lytiškumo ugdymo priemonės (magnetų rinkiniai ,,Berniukų brendimas“ ir ,,Mergaičių brendimas“), fizinio aktyvumo skatinimo priemonės (plaučių tūrio matuokliai, šiaurietiškojo ėjimo lazdos), sveikos mitybos skatinimo priemonės ( užsikimšusios arterijos modelis), edukacinės priemonės psichikos sveikatai gerinti.

Visos gautos priemonės yra paskirstytos pagal Projekto sutarties 2 priedą, yra inventorizuotos ir perduotos į mokyklų sveikatos kabinetus:

 1. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Vyturėlis“;
 2. Kėdainių lopšelis/ darželis ,,Vaikystė“;
 3. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Varpelis“;
 4. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Žilvitis“;
 5. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Aviliukas“;
 6. Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“;
 7. Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“;
 8. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių skyrius ,,Dobiliukas“;
 9. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyrius;
 10. VšĮ Alternatyviojo ugdymo centras ,,Laimingi vaikai“;
 11. Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ ;     
 12. Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla;
 13. Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla;
 14. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija;
 15. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija;
 16. Kėdainių ,,Ryto“ progimnazija;
 17. Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazija;
 18. Kėdainių šviesioji gimnazija;
 19. Kėdainių r. Akademijos gimnazija;
 20. Kėdainių r. Josvainių gimnazija;
 21. Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija;  
 22. Kėdainių r. Šėtos gimnazija;
 23. Kėdainių ,,Spindulio“ mokykla;
 24. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras;
 25. Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė mokykla;  
 26. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla;
 27. Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė mokykla;   
 28.  Kėdainių r. Josvainių socialinis ugdymo centras;
 29. Kėdainių r. Šėtos socialinis ugdymo centras.

Anykščių rajono mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimu rūpinasi projekto partneriai  – Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projekto vadovė,

Kėdainių rajono savivaldybės VSB

direktorė Danguolė Avižiuvienė

Sveikatos kabinetai aprūpinti priemonėmis
Į viršų