UGDYMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETAI PAPILDYTI NAUJOMIS PRIEMONĖMIS

Įgyvendinant projektą „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“  Nr. LT03-2-SAM-K01-002 (toliau – Projektas) įsigytos lytiškumo ugdymo priemonės (magnetų rinkiniai ,,Berniukų brendimas“ ir ,,Mergaičių brendimas“), fizinio aktyvumo skatinimo priemonės (plaučių tūrio matuokliai, šiaurietiškojo ėjimo lazdos), sveikos mitybos skatinimo priemonės (užsikimšusios arterijos modelis, mitybos piramidės dėlionės, magnetinės lentos), literatūra psichikos sveikatos tema, edukacinės priemonės psichikos sveikatai gerinti (kortelės, skirtos padėti atpažinti įvairius jausmus).

Visos gautos priemonės yra paskirstytos pagal Projekto sutarties 2 priedą ir išdalintos šių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetams:

  1. Anykščių vaikų lopšelis – darželis „Žiogelis“;
  2. Anykščių vaikų lopšelis – darželis „Eglutė“;
  3. Anykščių lopšelis – darželis „Žilvitis“;
  4. Anykščių vaikų lopšelis – darželis „Spindulėlis“;
  5. Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija;
  6. Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla;
  7. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija;
  8. Anykščių Jono Biliūno gimnazija;
  9. Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija;
  10. Anykščių rajono Kavarsko pagrindinė mokykla – daugiafunkcis centras.

Projekto pareiškėjas – Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, partneris – Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

UGDYMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETAI PAPILDYTI NAUJOMIS PRIEMONĖMIS
Į viršų