Sveikatos kabinetai aprūpinti sveikatos rizikos vertinimo priemonėmis

Įgyvendinant projektą „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“  Nr. LT03-2-SAM-K01-002 (toliau Projektas) įsigytos sveikatos rizikos vertinimo priemonės: 18 svarstyklių, 17 ūgio matuoklių, 29 žastiniai kraujospūdžio matuokliai, 24 termometrai kūno temperatūrai matuoti, 20 svarstyklių kūno riebalų kiekiui nustatyti.

Bendra visų nurodytų priemonių sutartinė kaina 7.823,00 eurų. Visos gautos priemonės yra paskirstytos pagal Projekto sutarties 2 priedą, yra inventorizuotos ir perduotos į mokyklų sveikatos kabinetus:

 1. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Vyturėlis“;
 2. Kėdainių lopšelis/ darželis ,,Vaikystė“;
 3. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Varpelis“;
 4. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Žilvitis“;
 5. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Aviliukas“;
 6. Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“;
 7. Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“;
 8. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių skyrius ,,Dobiliukas“;
 9. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyrius;
 10. VšĮ Alternatyviojo ugdymo centras ,,Laimingi vaikai“;
 11. Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ ;     
 12. Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla;
 13. Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla;
 14. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija;
 15. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija;
 16. Kėdainių ,,Ryto“ progimnazija;
 17. Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazija;
 18. Kėdainių šviesioji gimnazija;
 19. Kėdainių r. Akademijos gimnazija;
 20. Kėdainių r. Josvainių gimnazija;
 21. Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija;  
 22. Kėdainių r. Šėtos gimnazija;
 23. Kėdainių ,,Spindulio“ mokykla;
 24. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras;
 25. Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė mokykla;  
 26. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla;
 27. Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė mokykla;   
 28.  Kėdainių r. Josvainių socialinis ugdymo centras;
 29. Kėdainių r. Šėtos socialinis ugdymo centras.

Anykščių rajono mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimu rūpinasi projekto partneriai  – Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projekto vadovė,

Kėdainių rajono savivaldybės VSB

direktorė Danguolė Avižiuvienė

Sveikatos kabinetai aprūpinti sveikatos rizikos vertinimo priemonėmis
Į viršų