Sveikatos kabinetai Anykščių rajone aprūpinami priemonėmis

Įgyvendinant projektą „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“  Nr. LT03-2-SAM-K01-002 (toliau – Projektas) gautos pirmos pagalbos mokymo priemonės ( Heinlicho liemenės manevrų mokymams  – 5 vnt.  ir mokomieji defibriliatoriai – 3 vnt. žaizdų  modelis – 2 vnt.),  aplinkos įvertinimo priemonės ( termometrai – 10 vnt. ir garso lygio matuoklis – 1 vnt.) ir sveikatos rizikos veiksnių įvertinimo priemonės (svarstyklės – 10 vnt. ūgio matuoklės – 10 vnt. kraujospūdžio matuokliai – 10 vnt. termometrai kūno temperatūrai – 10 vnt.).

Visos priemonės bus paskirstytos ir perduotos Anykščių rajono mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetams.

Šios priemonės yra labai reikalingos lauktos, kadangi visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą mokyklose, bus galimybė apmokyti mokyklos bendruomenės narius pirmos pagalbos teikimo pagrindų užspringimo atveju, taipogi bus galimybė asmenis praktiškai mokyti dirbti su mokomaisiais defibriliatoriais. 

Projektas „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ priemonę „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“.

Viso Projekto įgyvendinimui bus panaudotos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos.

Sveikatos kabinetai Anykščių rajone aprūpinami priemonėmis
Į viršų