IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ APLINKA TURI BŪTI SAUGI

Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad net 20 proc. įtakos sveikatai turi aplinka, kurioje žmogus gyvena. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai didžiąją laiko dalį praleidžia ugdymo įstaigos aplinkoje, todėl svarbu užtikrinti vaikams saugią ir sveiką aplinką tiek patalpų viduje, tiek lauke. Artėjant naujiems mokslo metams Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) primena apie sveikatos saugos reikalavimus, taikomus ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos saugą reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Higienos norma HN 75:2016).

KOKIUS PAGRINDINIUS REIKALAVIMUS BŪTINA UŽTIKRINTI?

  • Patalpose esančios rozetės, jei jos yra lengvai pasiekiamos vaikams, turi būti uždengtos.
  • Langai, kurie yra varstomi, privalo turėti ribotuvus arba kitas apsaugos priemones tam, kad vaikas negalėtų jų atidaryti.
  • Visi baldai, kurie skiriami vaikui, turi būti nesuplyšę, nesulūžę ir atitikti vaiko ūgį, amžių.
  • Grindų aukščio pokyčiai turi būti pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva. Grindų danga turi būti neslidi, lengvai valoma drėgnu būdu.
  • Laiptai ir laiptų aikštelės turi būti įrengtos taip, kad būtų užtikrinta vaikų sauga.
  • Draudžiama įrengti sraigtinius laiptus, o laiptų pakopos negali būti siaurėjančios. Laiptų turėklai turi būti vertikalaus dalijimo, o bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis nei 0,1 m.
  • Šildymo prietaisų, įrengtų vaikams prieinamose vietose, temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 42 ℃. Ugdymo patalpose esantys šildymo prietaisai, turintys aštrias briaunas, turi būti apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitomis priemonėmis.
  • Triukšmas ugdymo patalpose ir aplinkoje neturi viršyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytų lygių.

VISI SKLYPE / TERITORIJOJE ESANTYS ĮRENGINIAI TURI BŪTI SAUGŪS

NVSC specialistai primena, kad vaikų žaidimų aikštelių sveikatos saugą reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Vaikų žaidimų aikštelių įranga turi būti sertifikuota, saugi naudoti, įrenginiai be jokių klibančių detalių. Turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių stacionariais arba kilnojamais įrenginiais, želdiniais, sudarančiais šešėlį.

SMĖLIO DĖŽES SVARBU APSAUGOTI NUO UŽTERŠIMO

Atkreipiame dėmesį, kad smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse turi būti pakeičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių.

VAIKAI IR DARBUOTOJAI SVEIKATĄ TURI PASITIKRINTI KASMET

Vaiko sveikata turi būti patikrinama prieš pradedant lankyti darželį, o po to ir kiekvienais metais. Draudžiama vesti vaiką į darželį, jei pasireiškė kosulys, vaikas dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, karščiuoja, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų, turi utėlių ar glindų.

Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie nuolat kontaktuoja su vaikais, turi tikrintis sveikatą kasmet ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, turi turėti žinių pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių.

Primename, kad valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 metu švietimo įstaigų darbuotojai turi pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir periodiškai tikrintis, ar neserga COVID-19. Darbuotojams, kurie persirgo šia liga arba buvo paskiepyti pagal skiepijimo schemą, tyrimų atlikti nereikia. Jie darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Nuoroda į straipsnį: https://www.anyksciuvsb.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigu-aplinka-turi-buti-saugi/
IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ APLINKA TURI BŪTI SAUGI
Į viršų