Atliekamas remontas sveikatos kabinetuose

Įgyvendinant projektą „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“  Nr. LT03-2-SAM-K01-002 (toliau – Projektas) šiuo metu atliekami  dešimties  Kėdainių rajono mokyklų sveikatos kabinetų remonto darbai. Remonto darbai vykdomi šiose ugdymo įstaigose:

  1. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių skyrius ,,Dobiliukas“;
  2. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyrius;
  3. VšĮ Alternatyviojo ugdymo centras ,,Laimingi vaikai“;
  4. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Vyturėlis“;
  5. Kėdainių lopšelis/ darželis ,,Vaikystė“;
  6. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Varpelis“;
  7. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Žilvitis“;
  8. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Aviliukas“;
  9. Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla;
  10. Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla.

Visuose remontuojamuose kabinetuose pakeistas apšvietimas, atnaujintos sienų ir grindų dangos, montuojami santechnikos įrenginiai. Remonto darbus pagal sutartį vykdo UAB ,,Doresta“. Bendra sutarties kaina yra 39.567,00 (trisdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni, 00) eurai, iš kurių PVM sudaro 6.867,00 (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni,00 ) eurai. Remonto darbų sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Anykščių rajono šešiose mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimas (paprastasis remontas) bus pradėtas vykdyti artimiausiu metu, sudarius sutartį su rangovu.

Projektas „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ priemonę „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“.

Projekto įgyvendinimui bus panaudotos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos. Bendras projekto biudžetas – 295 258,72 Eur. Kėdainių rajono savivaldybės dalis projekte 52 tūkst. eurų.

Atliekamas remontas sveikatos kabinetuose
Į viršų