Atnaujinti sveikatos kabinetai

Įgyvendinant projektą „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“  Nr. LT03-2-SAM-K01-002 (toliau – Projektas), atliktas remontas, atnaujinti baldai ir būtinas inventorius dešimtyje Kėdainių rajono mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Remontas, medicininiai ir biuro baldai sumontuoti šiose ugdymo įstaigose:

  • Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių skyrius ,,Dobiliukas“;
  • Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyrius;
  • VšĮ Alternatyviojo ugdymo centras ,,Laimingi vaikai“;
  • Kėdainių lopšelis/darželis ,,Vyturėlis“;
  • Kėdainių lopšelis/ darželis ,,Vaikystė“;
  • Kėdainių lopšelis/darželis ,,Varpelis“;
  • Kėdainių lopšelis/darželis ,,Žilvitis“;
  • Kėdainių lopšelis/darželis ,,Aviliukas“;
  • Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla;
  • Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla.

Visuose kabinetuose pakeistas apšvietimas ir elektros instaliacija, atnaujintos sienų ir grindų dangos, sumontuoti santechnikos įrenginiai. Remonto darbus pagal sutartį vykdė UAB ,,Doresta“. Bendra remonto darbų sutarties kaina yra 39 567 eurai.

Visuose atnaujintuose kabinetuose sumontuoti medicininiai ir biuro baldai (stalai, kėdės, kušetės, rakinamos dokumentų spintos, drabužių ir veiklos priemonių spintos) nupirktos širmos, stendai, brošiūrų stovai. Trylikoje sveikatos kabinetų nupirkti lazeriniai spausdintuvai. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos visi sveikatos kabinetai bus aprūpinti metodinėmis sveikatos ugdymo ir mokymo priemonėmis.

Anykščių rajono mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimu rūpinasi projekto partneriai  – Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projektas „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ priemonę „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“.

Projekto įgyvendinimui panaudotos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos. Bendras projekto biudžetas – 295 258,72 Eur. Kėdainių rajono savivaldybės dalis projekte 17 proc. nuo projekto bendro biudžeto (viso 52 tūkst. eurų).

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 14 visuomenės sveikatos specialistų teikia valstybės deleguotas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 29 Kėdainių rajono mokyklose ar jų skyriuose.

Atnaujintus kabinetus apžiūrėję Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis ir projekto vadovė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė Danguolė Avižiuvienė pasidžiaugė sutvarkytomis specialistų darbo vietomis ir tuo, kad dabar bus galima teikti daugiau ir kokybiškesnių paslaugų.

Atnaujinti sveikatos kabinetai
Į viršų