Atlikti remonto darbai sveikatos kabinetuose

Įgyvendinant projektą „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“  Nr. LT03-2-SAM-K01-002 (toliau – Projektas) atlikti paprastojo remonto darbai Kėdainių rajono mokyklų sveikatos kabinetuose: pakeistas apšvietimas, sumontuotos pakabinamos lubos, pakeista grindų danga, durys, sumontuoti praustuvai su šalto ir karšto vandens tiekimu, atlikti kiti būti remonto darbai.   Sveikatos kabinetai atnaujinti šiose ugdymo įstaigose:

  1. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių skyrius ,,Dobiliukas“;
  2. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyrius;
  3. VšĮ Alternatyviojo ugdymo centras ,,Laimingi vaikai“;
  4. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Vyturėlis“;
  5. Kėdainių lopšelis/ darželis ,,Vaikystė“;
  6. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Varpelis“;
  7. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Žilvitis“;
  8. Kėdainių lopšelis/darželis ,,Aviliukas“;
  9. Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla;
  10. Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla.

Remonto darbus pagal sutartį vykdė UAB ,,Doresta“. Bendra sutarties kaina yra 39.567,00 (trisdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni, 00) eurai, iš kurių PVM sudaro 6.867,00 (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni, 00 ct) eurai. Remonto darbų sutarčiai taikyta fiksuotos kainos kainodara.

Anykščių rajono šešiose mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimas (paprastasis remontas) pradėtas vykdyti, sudarius sutartį su rangovu.

Projektas „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ priemonę „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“.

         Sveikatos kabinetuose iki 2022 m. birželio mėnesio pabaigos bus sumontuoti nauji biuro ir medicininiai baldai.

Atlikti remonto darbai sveikatos kabinetuose
Į viršų