Metodinių priemonių papildymas sveikatos kabinetuose

Įgyvendinant projektą „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ Nr. LT03-2-SAM-K01-002 (toliau –Projektas) įsigytos Higieninių įgūdžių ugdymo priemonės: menstruacijų ciklo plakatas pagal individualų užsakymą; edukacinės priemonės psichikos sveikatai gerinti: edukacinės lėlės ,,Žaidžiu jausmus“ 30 vnt., įsivertinimo plakatas ,,Kaip aš jaučiuosi“ 29 vnt., sieninis plakatas ,,Jausmų ratas“ 29 vnt., Gero ir blogo elgesio kortelės emociją“ 29 vnt., Veidų išraiškų kortelės 29 vnt., dėlionės ,,Emocijų domino“ 30 vnt., kinetinis smėlis (kg) 9 vnt.

Bendra įsigytų priemonių vertė – 12505,62 Eur.

Gautos priemonės yra paskirstytos į mokyklas pagal Projekto sutarties 2 priedą, yra inventorizuotos ir perduotos į mokyklų sveikatos kabinetus:

2022 m. kovo 25 d. Kėdainių rajono Tarybos sprendimu Nr. TS-46 dėl Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-96 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo, vykdoma Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro struktūros pertvarka. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre mokinių 9–10 klasės nesudaromos. Nutraukiamas jaunimo klasių pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies vykdymas.

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, kurio tipas – gimnazija, vykdys suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programas, akredituotą vidurinio ugdymo programą, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas, tęstinio profesinio mokymo programas (licencijuota).

Įgyvendinant Projektą „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ Nr. LT03-2-SAM-K01-002 centre esantis sveikatos priežiūros kabinetas nebuvo remontuojamas, įsigytos projekto lėšomis priemonės, suderinus su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, bus perkeltos į kitas Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigas.

Projekto vadovė,

Kėdainių rajono savivaldybės VSB

direktorė Danguolė Avižiuvienė

Metodinių priemonių papildymas sveikatos kabinetuose
Į viršų